EU Conformiteits-verklaring 

Alle AIRFAN® producten voldoen aan de Europese machine richtlijn 2006/42/EG, betreffende  de algemeen geldende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen. Op aanvraag kunnen wij de u technische dossiers en EU-conformiteitsverklaring doen toesturen.

Richtlijn 2012/19/EU (WEEE)

AIRFAN® is  geregistreerd als deelnemer bij stichting Metalelektro. Als partner van Wecycle zijn wij verzekerd van veilige inzameling en optimale recycling van afgedankte elektronische apparaten. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG

RoHS

Alle AIRFAN® producten voldoen aan de Europese richtlijn 2011/65/EU, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Op aanvraag kunnen wij u de certificaten doen toesturen.

ERP

Alle AIRFAN® producten voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG – 327/2011, betreffende de efficiëntie van complete ventilatoren (motor + waaier) met een output van 125W – 500kW. Op aanvraag kunnen wij u de certificaten doen toesturen.